Отчет о трафике

Ежедневно уникальных посетителей: 94
Ежедневный просмотр страниц: 188

Оценочное оценка:

Доход за день: $ 1.00
Оценочная стоит: $ 230.16

Индексы в поисковых системах

Google индексированных страниц: Не существует
Yahoo индексированных страниц: 318
Bing индексированных страниц: 318

Поисковая обратные ссылки

Обратные ссылки Google: Не существует
Обратные ссылки Bing: Не существует
Обратные ссылки Alexa: Не существует

Информация по технике безопасности

Безопасный просмотр Google: 'Безопасный'
Рейтинг SiteAdvisor: Не существует
WOT благонадежность:
WOT конфиденциальности:
WOT Безопасность детей:

Рейтинги и результаты веб-сайтов

Google Pagerank:
Alexa Rank: 5,118,500
PageSpeed Score: 84 ON 100
Domain Authority: 100 dan 16 ball
DMOZ Listing: Yo`q

Счетчик социальная сеть

Поделиться в Facebook: Не существует
Лайкы в Facebook: Не существует
Комментарии в Facebook: Не существует
Tweets в Twitter: Не существует
Поделиться в Linkedin: Не существует
Поделиться в Delicious: Не существует
Google+: Не существует

Информация о метаданных сайта

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti veb-sayti sahifalari orqali taklif etilayotgan interfaol xizmatlar sizni qiziqtirsa, saytimiz sahifalariga marhamat qiling. Sahifalarimiz orqali dars jadvali, vakant lavozimlar, ishchi o'quv rejalari, institutga qabul, OTM diplomini olganligi to'g'risida ma'lumot, Institutdagi ilmiy faoliyat, institut elektron kutubxonasi, elektron qabulxona kabi interfaol xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Qora yer qaridan to avji zuhal, Koinot mushkulin barin qildim hal. Ko'p mushkul tugunin angladim, yechdim. Yechilmay qolgani birgina ajal. Àáó Àëè èáí Ñèíî íîìèäàãè Áóõîðî äàâëàò òèááè¸ò èíñòèòóòè âåá ñàéòè ñàõèôàëàðè îðêàëè òàêëèô ýòèëà¸òãàí èíòåðôàîë õèçìàòëàð ñèçíè êèçèêòèðñà, ñàéòèìèç ñàõèôàëàðèãà ìàðõàìàò êèëèíã. Ñàõèôàëàðèìèç îðêàëè äàðñ æàäâàëè, âàêàíò ëàâîçèìëàð, èø÷è óêóâ ðåæàëàðè, èíñòèòóòãà êàáóë, ÎÒÌ äèïëîìèíè îëãàíëèãè òóãðèñèäà ìàúëóìîò, èíñòèòóòäàãè èëìèé ôàîëèÿò, èíñòèòóò ýëåêòðîí êóòóáõîíàñè, ýëåêòðîí êàáóëõîíà êàáè èíòåðôàîë õèçìàòëàðèìèçäàí ôîéäàëàíèøèíãèç ìóìêèí..

Анализ страницы сайта

H1 заголовка: Не существует H2 заголовка: Не существует
H3 заголовка: Не существует H4 заголовка: Не существует
H5 заголовка: Не существует H6 заголовка: Не существует
Общий IFRAMElar: Не существует Общий рисунки: 10
Google Adsense: Не существует Google Analytics: Не существует

Информации по адрес домена

1 IP-адрес 83.69.129.17
2 Страна UZ  UZ
3 Полное имя Uzbekistan
4 Роль (большой) 41.2646
5 Роль (ее) 69.2163

Заголовки

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Server: nginx
Date: Sun, 06 Mar 2016 06:55:00 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 12819
Last-Modified: Thu, 25 Feb 2016 06:52:25 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "56cea4a9-3213"
X-Powered-By: PleskLin
Accept-Ranges: bytes

Информация о домене

Регистрар: UZ-WHOIS
Дата регистрации: 2013-08-17
Дата изменен: 2015-08-18
Дата окончания: 2016-08-24

Информация о домене хостинг

Хост IP-адрес Страна
not.defined 90.156.141.17 Russia Russia
ns01.uzsci.net 83.69.129.4 Uzbekistan Uzbekistan
hosting.scinet.uz 83.69.129.8 Uzbekistan Uzbekistan

Анализ DNS-записи

Хост Тип TTL Экстра
buxdti.uz A 80657 IP: 83.69.129.17
buxdti.uz NS 80657 Цель: hosting.scinet.uz
buxdti.uz NS 80657 Цель: ns01.uzsci.net
buxdti.uz SOA 86400 MNAME: hosting.scinet.uz
RNAME: tib1.mail.ru
Serial: 1456815673
Refresh: 10800
Retry: 3600
Expire: 604800
Minimum TTL: 10800
buxdti.uz MX 86400 Приоритет:
Цель: mail.buxdti.uz

Информация WHOIS

% UzWhois Server Version 1.0

% Domain names in the .uz domain can now be registered
% with many different competing registrars. Go to http://www.cctld.uz/
% for detailed information.

Domain Name: BUXDTI.UZ
Registrar: ARSENAL-D
Whois Server: www.whois.uz
Referral URL: http://www.cctld.uz/
Name Server: ns01.uzsci.net. not.defined.
Name Server: hosting.scinet.uz. 83.69.129.17
Name Server: not.defined. not.defined.
Name Server: not.defined. not.defined.
Status: ACTIVE
Updated Date: 18-aug-2015
Creation Date: 17-Aug-2013
Expiration Date: 24-aug-2016

% >>> Last update of whois database: Sun, 06 Mar 2016 11:55:20 +0500
Графика Majestic SEO
Referring Domains Discovery Chart from Majestic SEO for buxdti.uz
Backlink History Chart from Majestic SEO for buxdti.uz
Графикии Alexa
Alexa Statistics Graph for buxdti.uz
Alexa Statistics Graph for buxdti.uz
Alexa Statistics Graph for buxdti.uz
Alexa Statistics Graph for buxdti.uz
Alexa Statistics Graph for buxdti.uz
Alexa Statistics Graph for buxdti.uz
Графикии Semrush
SEMRush Domain Trend Graph for buxdti.uz
SEMRush Domain Trend Graph for buxdti.uz
SEMRush Domain Trend Graph for buxdti.uz
SEMRush Domain Trend Graph for buxdti.uz
SEMRush Domain Trend Graph for buxdti.uz